banner"

Scroll Menu HTML Css3Menu.com

Bouwen, verbouwen, renoveren of restaureren. Om een bouwwerk te realiseren moet een lang en specialistisch traject worden afgelegd vol regels, wetten en voorschriften.

Procedure(s) rond de aanvraag van vergunningen en het bouwen;

 • Inventariseren van mogelijkheden en wensen van de opdrachtgever.
 • Toetsing aan het plaatselijk geldende bestemmingsplan en de eventueel daaraan gekoppelde ontheffingsmogelijkheden.
 • Reguliere- of een lichte bouwvergunning.*
 • Bij een bestaand bouwwerk het inmeten van de bestaande toestand en het fotografisch vastleggen.
 • Ontwerp van het bouwplan.
 • Beoordeling aan redelijke eisen van welstand.
 • Berekening van de constructies.
 • Berekening van daglichttoetreding, ventilatie en energie prestatie.
 • Aanvraag benodigde vergunning(en).
Na het verstrekken van de vergunning(en) volgt het uitwerken van het bouwplan in ondermeer;
 • Detailtekeningen.
 • Bestek.
 • Aanbesteding.

Indien het bouwplan niet aan het plaatselijk geldende bestemmingsplan voldoet maar wel past binnen de mogelijkheden tot ontheffing, kan de gemeente vrijstelling verlenen op de "Wet op de Ruimtelijke Ordening".
Na de verlening van de bouwvergunning, c.q. ontheffing van het bestemmingsplan en, indien van toepassing, goedkeuring van monumentenzorg volgt de 'ter inzage legging' van het bouwplan in afwachting van bezwaren.

* Niet voor alle bouwwerken of verbouwingen is een bouwvergunning noodzakelijk. Op de website van het Ministerie van VROM staan de richtlijnen waaraan kan worden bepaald wanneer en in welke situatie een bouwvergunning vereist is.

Naar een referentie bouwproject